Vrijblijvend gesprek

Bij een eerste afspraak kom ik ter plaatse om de bestaande toestand te bekijken. Samen bespreken wij uw wensen en de mogelijkheden om voor uw tuin een persoonlijk ontwerp op te maken. Naar aanleiding van dit eerste gesprek kunnen wij een prijs bepalen voor de opmaak van het ontwerp en het bijhorende dossier.

Opmeting bestaande toestand

Afhankelijk van de situatie en de beschikbare gegevens wordt de bestaande toestand opgemeten en in plan gebracht.

Voorontwerp

Met de gegevens die we in de twee eerste fasen hebben verzameld kan er worden overgegaan tot de opmaak van een voorontwerp.
Alle tekenwerk gebeurt digitaal teneinde in alle fasen een verzorgd en duidelijk voorstel te kunnen presenteren.
Dit eerste voorstel wordt besproken, bijgestuurd en aangepast waar nodig.

Uitwerking ontwerp

Na het doorvoeren van de nodige wijzigingen en aanpassingen van het voorontwerp, komen we tot een definitief ontwerp.
Naargelang de situatie en de aard van de opdracht worden de bijkomende plannen opgemaakt:
– uitvoeringsplan (maten, materialen, constructie,… )
– beplantingsplan
– details
– meetstaat en raming

Aanleg en onderhoud

Voor de aanleg van uw tuinproject zijn alle combinaties mogelijk.
Of u nu zelf aan de slag wil (al dan niet met begeleiding), alles door derden wil laten uitvoeren of uw tuin, al dan niet gedeeltelijk door mij wil laten aanleggen, alles is bespreekbaar.
Het spreekt vanzelf dat een volledig uitgewerkt tuinontwerp niet noodzakelijk in één keer dient te worden uitgevoerd. Het groot voordeel van een vooraf uitgewerkt totaalconcept is, dat er in fasen kan worden gewerkt met een duidelijk einddoel voor ogen.
U beslist wie de tuin realiseert en in hoeveel fasen.